• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beleidsplan

INLEIDING

Dokkum is een prachtige regiostad in het Noordoosten van Friesland en kent vele voorzieningen die het leven er aangenaam maken. Toch miste er tot voor kort een belangrijk ingrediënt; er was geen centrum of organisatie die zich inzette voor kunst, creativiteit en cultuur in de regio. Initiatiefneemsters Janne Hamstra en Hepie de Haan liepen al langer rond met plannen voor zo’n centrum en toen de oude Groen van Prinsterer School aan de van Kleffenstraat in Dokkum leeg kwam te staan, vielen de bouwstenen op hun plek; dit moest het nieuwe huis voor kunst en creativiteit worden. Inmiddels huist Stichting De Groen Kunst & Cultuur Dokkum een jaar in het oude schoolgebouw. Het bruist er van de activiteit, er zijn 12 “bewoners” die daar ieder met veel passie hun creativiteit uit kunnen oefenen en deze ook uitdragen en overbrengen aan cursisten. De Stichting wil een blijvende verbindende rol spelen op het gebied van Kunst en Cultuur in onze gemeente Noardeast-Fryslân en heeft daarom haar visie, missie en doelstellingen samengevat in dit beleidsplan.

WAAR STAAN WIJ VOOR (VISIE)

Wij vinden het van groot belang dat er in de samenleving plaats is voor het ontplooien van creativiteit en dat er gelegenheid is voor het samenkomen en ontwikkelen van kunst, cultuur en creativiteit. Dit alles binnen een verbindende sociale context.

WAT DOEN WIJ (MISSIE)

Stichting De Groen Kunst & Cultuur staat voor het faciliteren, initiëren en versterken van kunst en cultuur en creatieve en sociale activiteiten binnen onze regionale samenleving. Om dit te realiseren biedt De Groen onderdak aan een grote diversiteit aan kunstenaars en creatieve professionals die elkaar aanvullen en stimuleren en ieder op hun beurt, individueel of gezamenlijk hun creatieve en of sociale activiteiten uitdragen en delen met anderen uit onze samenleving.

SUBDOELEN & ACTIVITEITEN

Het samenbrengen van gelijkgestemden, vakgenoten en belanghebbende doelgroepen. De Groen biedt onderdak aan kunstenaars en creatieve ambachtslieden. Zij kunnen gebruik maken van een atelierruimte tegen betaling van een gebruikersvergoeding. Het bevorderen van kennis en vaardigheden middels een programma- en cursusaanbod. In deze ateliers wordt een gevarieerd lesprogramma aangeboden, op diverse niveaus en op diverse manieren. Inwoners en bezoekers van onze regio kunnen hier het hele jaar door terecht en kunnen zo kennis en vaardigheid op creatief gebied opdoen. Het doorgeven van kennis richt zich ook op scholieren en studenten uit onze regio; dit middels een kunstweek of langduriger wekelijks aanbod waarbij met diverse disciplines kan worden kennisgemaakt. Ook het organiseren van summerschools en andere initiatieven voor vakantieperiodes behoort tot de mogelijkheden. Verbindende factor op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit. De Groen is verbinder en organisator op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit in bredere zin. Te denken valt aan het hosten van exposities, het organiseren van lezingen en voorstellingen door externe partijen, het opzetten van events, onderdeel zijn van atelierroutes, het aantrekken van gastdocenten, ruimte bieden voor ontwikkeling van jong en ervaren talent. Sociale spil in de regio en de buurt In het gebouw aan de Van Kleffenstraat biedt De Groen tevens ruimte aan een organisatie die een verbindende rol speelt op sociaal gebied in de regio of in de buurt. Het doel hiervan is het ondersteunen van de sociale cohesie, onder andere door het betrokken zijn en samen meedraaien met evenementen in en rond De Groen.

AMBITIES

De ambities van De Groen liggen in het verlengde van de doelen en subdoelen en activiteiten. Als verbinder kan De Groen een belangrijke schakel zijn tussen onderwijs-kunst en zorg-kunst. Door kunst- en cultuurprogramma’s en projecten te faciliteren wordt er in Dokkum een plek gecreeërd waar praktische integratie en participatie van verschillende bevolkingsgroepen plaats kan vinden. Hierbij denken we aan horizontale participatie van mensen uit een zelfde leeftijds- of ervaringsgroep en vertikale participatie van mensen uit verschillende leeftijds- en ervaringsgroepen. De Groen kan voor de gemeente Noardeast-Fryslân een gesprekspartner zijn voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van kunst en cultuur binnen de gemeente. Ook voor de uitvoering van het beleid kan De Groen een podium bieden. Voor scholen kan De Groen in opdracht invulling geven aan de CKV-lessen. Leerlingen krijgen praktijkles in kleine groepen in het atelier van de kunstenaar. Dit heeft meerwaarde ten opzichte van de lessen op school. Ook het geheel verzorgen van deze lessen op de scholen zelf behoort tot de mogelijkheden. Voor de zorgsector kan De Groen voorzien in vrijetijdsbesteding voor cliënten met een zelfde ervaring (bijvoorbeeld (ex-)kankerpatiënten, mantelzorgers van mensen met dementie of mensen met een beperking). Voor personeel kunnen creatieve (thematische) workshops, trainingen en activiteiten worden georganiseerd.

NADERE INVULLING

Het beleid wordt vormgegeven door middel van een (cultureel) jaarprogramma waarin alle Groeners participeren. Naast eigen werkzaamheden in het atelier en cursussen worden gezamenlijke projecten en publieksprogramma’s uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de culturele zondagmiddaginvulling, een cultureel zomer- en winterevent, de moes- en kruidentuin en sociale projecten zoals deelname aan Kamp Morra.

FINANCIERING

De Groen is een culturele onderneming en in principe zelfvoorzienend; alle projecten bedruipen zichzelf. Voor grotere projecten voor de mienskip kunnen subsidies worden aangevraagd bij overheid en particuliere fondsen.

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal leden met een wisselende taakverdeling. Alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

Voorzitter: Janne Hamstra
Secretaris: Bart van der Zant
Penningmeester: Onno Loonstra
Lid en vv: Hepie de Haan
Lid: Hetty Combs


logotranp